اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه برادران - ایونتاپ


اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه برادران

فرهنگی / هیات های مذهبی

  •     /
  •  برگزار کننده : امور فرهنگی
معرفی رویداد به دوستان :
هم اکنون درمحدوده ثبت نامی نیستیم

 درباره رویداد

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری :۱۳۹۷/۰۲/۱۰
 شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۱/۲۸
 پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۲/۰۲