اردوی یک روزه اطراف چادگان و سد زاینده روز ویژه خواهران - ایونتاپ


اردوی یک روزه اطراف چادگان و سد زاینده روز ویژه خواهران

سفر و تفریحات / اردو

  •     /
  •  برگزار کننده : امور فرهنگی
معرفی رویداد به دوستان :
این رویداد پایان یافته است و امکان ثبت نام در این رویداد وجود ندارد

 درباره رویداد

 تاریخ های مهم

 تاریخ برگزاری :۱۳۹۷/۰۷/۲۵
 شروع ثبت نام :۱۳۹۷/۰۷/۲۲
 پایان ثبت نام :۱۳۹۷/۰۷/۲۴